آدرس : شهر ری, میدان شهدای شاملو, جنب فرمانداری
تلفن : 55968371
آدرس رايانامه : school allamehshrey2 ir