• باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
  • آدرس : شهر ری, میدان شهدای شاملو, جنب فرمانداری
    تلفن : 55968371
    آدرس رايانامه : school allamehshrey2 ir