امتحانات نوبت اول
امتحانات نوبت اول
امتحانات نوبت اول
امتحانات نوبت اول
امتحانات نوبت اول
امتحانات نوبت اول
امتحانات نوبت اول
امتحانات نوبت اول
امتحانات نوبت اول
امتحانات نوبت اول
 

اردوی مشهد مقدس (باب الرضا)
اردوی مشهد مقدس (باب الرضا)
اردوی مشهد مقدس (باب الرضا)
اردوی مشهدمقدس (لابی هتل رفاه)
اردوی مشهد مقدس (کوه سنگی)
اردوی مشهد مقدس (کوه سنگی)
مزار شهدای گمنام واقع در کوه سنگی

 
آموزش وبلاگ نويسي

 

  كسب مقام اول كشور در رشته ي پاور ليفتينگ توسط آقاي قهرماني دبير تربيت بدني 

       

ادامه ي مطلب

 

كسب مقام سوم مسابقات آسيا در رشته ي جودو توسط آقاي احمد قاسمي

ادامه ي مطلب

 

 

 

آدرس : شهر ری, میدان شهدای شاملو, جنب فرمانداری
تلفن : 55968371
دورنگار : 55935454
رايانامه : school@allamehshrey2.ir